© 2013 Správa stránky: EasyTech, s.r.o.

 
 
 

 

Tlačivá na stiahnutie:

Zápisnica z rodičovského združenia z dňa 21.1.2019 a 22.1.2019 o 17,00 h
[PDF súbor o veľkosti 0,8 MB - vložené 23.01.2019] Stiahúť PDF

 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018
[PDF súbor o veľkosti 0,8 MB - vložené 30.11.2018]

 

ŽIADOSŤ NA PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE
[DOCX súbor o veľkosti 0,1 MB - vložené 13.03.2018]

 

ŽIADOSŤ NA PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE
[PDF súbor o veľkosti 0,6 MB - vložené 13.03.2018]

 

VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane
[PDF súbor o veľkosti 0,2 MB ] Stiahúť PDF

 

Školský poriadok
[PDF súbor o veľkosti 0,5 MB ]

 

VYHLÁSENIE rodiča / zákonného zástupcu dieťaťa o dezinfekčnosti dieťaťa
[PDF súbor o veľkosti 0,23 MB ]

 

SPLNOMOCNENIE na prevzatie dieťaťa z Materskej školy
[PDF súbor o veľkosti 0,26MB ]

 

ŽIADOSŤ o uvoľnenie dieťaťa z MŠ
[PDF súbor o veľkosti 0,26MB ]