© 2013 Správa stránky: EasyTech, s.r.o.

 
 
 

 

OZNAMY

V zmysle Školského semaforu je vstup povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa (str. 13).

V rámci rovnosti príležitostí poprosíme odovzdať dieťa službukonajúcemu pedagogickému personálu pri vstupe do budovy.