Š 2013 Správa stránky: EasyTech, s.r.o.

 
 
 

 

Zamestnanci Rada školy RZ  

Výbor RZ

za triedu Kuriatka:
Mária Fedorová
Ing. Monika Holubicová

za triedu Margarétky:
Veronika Melíšková
Martin Prochádzka

za triedu Sovičky:
Mgr. Katarína Hodorová
Barbora Matyšáková

za triedu Včielky:
Monika Calpaš
Veronika Koóšová