Š 2013 Správa stránky: EasyTech, s.r.o.

 
 
 

 

Zamestnanci Rada školy RZ  

Rada školy:

zástupcovia rodičov:
JUDr. Marianna Lešková
Mgr. Michaela Stromčeková
MUDr. Jana Halčínová
Zuzana Plevová

zástupcovia materskej školy:
Katarína Petrášová
Zdenka Černáková
Božena Maderičová

zástucovia zriaďovateža:

- Ing. Marián Šipoš
- MUDr. Marián Pátek,
- MUDr. Richard Demovič, PhD.
- Ing. Ján Čech