© 2013 Správa stránky: EasyTech, s.r.o.

 
 
 

 

Zamestnanci Rada školy RZ  

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI :

 • Mgr. Jana Luzová, riaditeľka – pedagogická prax 39 rokov – absolventka SPŠ v Modre – učiteľstvo pre MŠ; Pedagogická fakulta UK – učiteľstvo pre MŠ; 1. atestácia;2. atestácia, 60 kreditov
 • Miroslava Hrdličková,  zástupkyňa riaditeľky – pedagogická prax 33 rokov – absolventka SPŠ v Modre – učiteľstvo pre MŠ; 96 kreditov
 • Zdenka Černáková, učiteľka – pedagogická prax 39 rokov- absolventka SPŠ v Modre – učiteľstvo pre MŠ; 91 kreditov
 • Zdenka Kavjaková, učiteľka – pedagogická prax 35 rokov – absolventka SPŠ v Modre – učiteľstvo pre MŠ
 • Katarína Petrášová,učiteľka – pedagogická prax 43 rokov – absolventka SPŠ v Leviciach – učiteľstvo pre MŠ; 91 kreditov
 • Ľubica Toporová, učiteľka - pedagogická prax 8 rokov - absolventka PaKA v Modre - učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo pre ŠKD, 85 kreditov
 • Zuzana Klúčarová, učiteľka – absolvenka PaKA Modra
 • Bc. Michaela Zedničková, učiteľka – pedagogická prax 18 rokov – absolventka PaKA v Modre –učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo pre ŠKD, Pedagogická fakulta UK – učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo pre ŠKD; 88 kreditov

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI :

 • Božena Pokorná – školníčka
 • Božena Maderičová - upratovačka

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ:

 • Viera Buttková
 • Iveta Pánisová