© 2013 Správa stránky: EasyTech, s.r.o.

 
 
 

 

  Podujatia Krúžky  

1. polrok

- vychádzka do viníc - včielky, sovičky
- exkurzia na tému "Spracovanie hrozna" u pána Matyšáka - včielky, sovičky
- tekvicová párty s vystúpením dravých vtákov 26.9. - všetky triedy
- hudobné vystúpenie speváčky Simony Hudákovej - Simsalala 27.9. - všetky triedy
- beseda s odborníčkou na tému "Ako uchrániť prírodu" 18.10.- margarétky, včielky, sovičky
- návšteva detského ihriska vo Svätom Jure na tému doprava 19.10. - včielky, sovičky
- zubná prehliadka v MŠ MUDr. Bejdáková 14.11. - všetky triedy
- vyšetrenie školskej zrelosti 15.11. - deti, ktoré nastúpia v sept. 2019 do 1. ročníka ZŠ
- besiedky vo všetkých triedach - viď Oznamy
- vystúpenia tanečného krúžku
- Mikuláš v MŠ - 5.12.

2. polrok

- lyžiarsky, korčuliarsky a lezecký kurz určené pre predškolákov
- fyzikálno - chemicko - prírodovedné pokusy hrou určené pre predškolákov - 11.2.
- karneval - 14.2.
- bezplatné vyšetrenie zraku v MŠ - 5.3.
- spoločný výlet rodičov, detí a učiteliek - podľa počasia
- najmenší festival, vystúpenie tanečného krúžku v DK Pezinok -19.3.
- vystúpenie tanečného krúžku v KD v Chorvátskom Grobe Folklórna jar Juraja Jánošíka - 26.3.
- škola v prírode pre predškolákov - 29.4. - 4.5.
- MDD v MŠ - 31.5.
- fotografovanie detí - prvý júnový týždeň
- výlet z príležitosti konca školského roku
- slávnostná rozlúčka predškolákov s MŠ s programom a s možnosťou nočného prespania v MŠ - 21.6.